• YAKOTEC
 • AUTEC
 • I-ROBO
 • WANSHSIN
 • TOGAMI
 • Thương hiệu oriental motor
 • Thương hiệu SanyoDenki
 • Thương hiệu Mitsubishi
 • Thương hiệu Itoh Denki
 • Thương hiệu Zhongda Motor
 • Thương hiệu Ebm papst

» Ngày 26/10/2015: DPCVIETNAM được chọn là nhà Đại Diện chính thức của hãng Techtrol tại Việt Nam

   

   

  Level Gauges for visual / local indiaction of Liquids in tanks / sumps / conservators
  Read more
  Level Switches for point / multi switching and control of liquids in process tanks
  Read more
  Level Transmitters for continus level indication and control of Liquids in process tanks
  Read more
  Level Switches for Point Level Switching and control of Solids in Bins, Conveyors, Hoppers
  Read more
  Level Transmitters for Continuous level indication & control of Solids
  Read more
  Techtrol Display Units for Indication & control of process variable
  Read more
  Techtrol Water Ingress Detection System – TWIDS
  Water ingress detection system for bulk carriers
  Read more

  External Chambers
  Read more

  Techtrol Control Panels

  Temperature Sensing Systems
TIN TỨC KHÁC