• YAKOTEC
  • AUTEC
  • I-ROBO
  • WANSHSIN
  • TOGAMI
  • Thương hiệu oriental motor
  • Thương hiệu SanyoDenki
  • Thương hiệu Mitsubishi
  • Thương hiệu Itoh Denki
  • Thương hiệu Zhongda Motor
  • Thương hiệu Ebm papst
EW104AA000 HMI Touch ESA AUTOMATION

EW104AA000 HMI Touch ESA AUTOMATION

Mã sản phẩm: EW600A03A02, EW600C02N00
Tên thiết bị: HMI Touch ESA AUTOMATION
Xuất xứ: ESA AUTOMATION
Tình trạng:
Liên hệ:
Giá: Liên Hệ

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đại Phú Cát là đại diện chính thức hãng ESA Automation tại Việt Nam. 

EW104AA000 ESA AUTOMATION

ESA Automation chuyên về các dòng SP Màn hình HMI, Encoder, I/O Module,…

Sau đây là các dòng sản phẩm chính mà DPC cấp:

 

EW104AA000 4,3″ Wide TFT, 262K colors, CREW, SP1, ETH, USB A, USB B, MEMORY SLOT
EW104AA0SP 4,3″ Wide TFT, 262K colors, CREW, SP1, SP2, ETH, USB A, USB B, MEMORY SLOT
EW104AA0CN 4,3″ Wide TFT, 262K colors, CREW, SP1, CAN, ETH, USB A, USB B, MEMORY SLOT
EW104AA0DP 4,3″ Wide TFT, 262K colors, CREW, SP1, DP, ETH, USB A, USB B, MEMORY SLOT
EW107AA000 7″ Wide TFT, 16M colors, CREW, SP1, 2xETH, USB A, USB B, MEMORY SLOT
EW107AA0SP 7″ Wide TFT, 16M colors, CREW, SP1, SP2, 2xETH, USB A, USB B, MEMORY SLOT
EW107AA0CN 7″ Wide TFT, 16M colors, CREW, SP1, CAN, 2xETH, USB A, USB B, MEMORY SLOT
EW107AA0DP 7″ Wide TFT, 16M colors, CREW, SP1, DP, 2xETH, USB A, USB B, MEMORY SLOT
EW112AA0SP 12,1″ Wide TFT, 16M colors, CREW, SP1, SP2, 2xETH, USB A, USB B, MEMORY SLOT
EW112AA0CN 12,1″ Wide TFT, 16M colors, CREW, SP1, CAN, 2xETH, USB A, USB B, MEMORY SLOT
EW112AA0DP 12,1″ Wide TFT, 16M colors, CREW, SP1, DP, 2xETH, USB A, USB B, MEMORY SLOT
EW115AA0SP 15,6″ Wide TFT, 16M colors, CREW, SP1, SP2, 2xETH, USB A, USB B, MEMORY SLOT
EW115AA0CN 15,6″ Wide TFT, 16M colors, CREW, SP1, CAN, 2xETH, USB A, USB B, MEMORY SLOT
EW115AA0DP 15,6″ Wide TFT, 16M colors, CREW, SP1, DP, 2xETH, USB A, USB B, MEMORY SLOT
EW600A03A02 3 Analog Input, 2 Analog Output, resolution 16 BIT, 0/5V,0/10V,+10/-10V,0/20mA,4/20mA
EW600B08B04 8 Digital Input, 4 Digital Output, PNP Optoisolated
EW600C02N00 2 High speed Input, 100KHz
EW600D06N00 6 Thermocouple Input, K / J / E / T / N / B / R / S
EW600E04N00 4 Thermoresistance Input, Pt100 / Pt200/Pt500/Pt1000 / Ni100/Ni1000
EW600N00C04 4 High Speed Output, CW/CCW – Pulse+Direction 12 – 32VDc push-pull
EW600N00E04 4 PWM Output, 12 – 32VDc push-pull