• YAKOTEC
  • AUTEC
  • I-ROBO
  • WANSHSIN
  • TOGAMI
  • Thương hiệu oriental motor
  • Thương hiệu SanyoDenki
  • Thương hiệu Mitsubishi
  • Thương hiệu Itoh Denki
  • Thương hiệu Zhongda Motor
  • Thương hiệu Ebm papst
PAK-35J Contactor Togami

PAK-35J Contactor Togami

Mã sản phẩm: PAK-35J, PAK-300H , PAK-150H
Tên thiết bị: Contactor Togami PAK-35J
Xuất xứ: TOGAMI
Tình trạng:
Liên hệ:
Giá: Liên Hệ

Công ty Đại Phú Cát (DPCVIETNAM)–Nhà Phân phối chính thức hãng TOGAMI tại Việt Nam 

PAK35J CONTACTOR TOGAMI

Chuyên cung cấp các loại Relay, Contactor…

“TOGAMI” MAGNETIC CONTACTORS   :
PAK-6JC 4.0KW(7.9A)  at 440V 2.2KW/8.7A at 220V
PAK-6JC31 4.0KW(7.9A)  at 440V 2.2KW/8.7A at 220V
PAK-11J 4.5KW(9.5A)  at 440V 3.7KW/13.5A at 220V
PAK-11J31 4.5KW(9.5A)  at 440V 3.7KW/13.5A at 220V
PAK-12J 5.5KW(11.5A)  at 440V 4KW/15A at 220V
PAK-12J31 5.5KW(11.5A)  at 440V 4KW/15A at 220V
PAK-20J 11KW(22A)  at 440V 7.5KW/27A at 220V
PAK-20J31 11KW(22A)  at 440V 7.5KW/27A at 220V
PAK-21J 11KW(22A)  at 440V 7.5KW/27A at 220V
PAK-21J20 11KW(22A)  at 440V 7.5KW/27A at 220V
PAK-21J02 11KW(22A)  at 440V 7.5KW/27A at 220V
PAK-26J 20KW(35A)  at 440V 10KW/35A at220V
PAK-35J 26KW(45A)   at 440V 15KW/52A at 220V
PAK-50J 30KW(62A)  at 440V 15KW/65A at 220V
PAK-50H 30KW(62A)  at 440V 15KW/65A at 220V
PAK-65H 37KW(75A)   at 440V 19KW/80A at 220V
PAK-80H 45KW(90A)   at 440V 22KW/90A at 220V
PAK-95H 55KW(110A)   at 440V 27KW/110A at 220V
PAK-100H 55KW(110A)   at 440V 30KW/125A at 220V
PAK-125H 60KW(125A)   at 440V 37KW/150A at 220V
PAK-150H 75KW(150A)  at 440V 55KW/200A at 220V
PAK-220H 95KW(180A)  at 440V 75KW/275A at 220V
PAK-300H 150KW(300A)  at 440V 90KW/300A at 220V
PAK-400H 200KW(400A)   at 440V 115KW/400A at 220V
PAK-600H 300KW(600A)   at 440V 160KW/600A at 220V
PAK-800H 400KW(800A)   at 440V 200KW/800A at 220V