• YAKOTEC
  • AUTEC
  • I-ROBO
  • WANSHSIN
  • TOGAMI
  • Thương hiệu oriental motor
  • Thương hiệu SanyoDenki
  • Thương hiệu Mitsubishi
  • Thương hiệu Itoh Denki
  • Thương hiệu Zhongda Motor
  • Thương hiệu Ebm papst
PLC MITSUBHISHI FX2N-1PG-E

PLC MITSUBHISHI FX2N-1PG-E

Mã sản phẩm: FX2N-1PG-E
Tên thiết bị: PLC MITSUBHISHI FX2N-1PG-E
Xuất xứ: Japan
Tình trạng:
Liên hệ:
Giá: Liên Hệ

DPC VIỆT NAM CHUYÊN CUNG CẤP PLC MITSUBISHI

 

 PLC MITSUBISHI

PLC MITSUBISHI CODE LIST1
BRAND NAME MODEL
MITSUBISHI VIETNAM FX2N-1PG-E
MITSUBISHI VIETNAM FX3U-20SSC-H
MITSUBISHI VIETNAM FX2N-20GM
MITSUBISHI VIETNAM FX1S-10MR-ES/UL
MITSUBISHI VIETNAM FX1S-10MT-ESS/UL
MITSUBISHI VIETNAM FX1S-14MR-ES/UL
MITSUBISHI VIETNAM FX1S-14MT-ESS/UL
MITSUBISHI VIETNAM FX1S-20MR-ES/UL
MITSUBISHI VIETNAM FX1S-20MT-ESS/UL
MITSUBISHI VIETNAM FX1S-30MR-ES/UL
MITSUBISHI VIETNAM FX1S-30MT-ESS/UL
MITSUBISHI VIETNAM FX1N-14MR-ES/UL
MITSUBISHI VIETNAM FX1N-14MT-ESS/UL
MITSUBISHI VIETNAM FX1N-24MR-ES/UL
MITSUBISHI VIETNAM FX1N-24MT-ESS/UL
MITSUBISHI VIETNAM FX1N-40MR-ES/UL
MITSUBISHI VIETNAM FX1N-40MT-ESS/UL
MITSUBISHI VIETNAM FX1N-60MR-ES/UL
MITSUBISHI VIETNAM FX1N-60MT-ESS/UL
MITSUBISHI VIETNAM FX2N-16MR-ES/UL
MITSUBISHI VIETNAM FX2N-16MT-ESS/UL
MITSUBISHI VIETNAM FX2N-32MR-ES/UL
MITSUBISHI VIETNAM FX2N-32MT-ESS/UL
MITSUBISHI VIETNAM FX2N-48MR-ES/UL
MITSUBISHI VIETNAM FX2N-48MT-ESS/UL
MITSUBISHI VIETNAM FX2N-64MR-ES/UL
MITSUBISHI VIETNAM FX2N-64MT-ESS/UL
MITSUBISHI VIETNAM FX2N-80MR-ES/UL
MITSUBISHI VIETNAM FX2N-80MT-ESS/UL
MITSUBISHI VIETNAM FX2N-128MR-ES/UL
MITSUBISHI VIETNAM FX2N-128MT-ESS/UL
MITSUBISHI VIETNAM FX3G-14MR/ES-A
MITSUBISHI VIETNAM FX3G-14MT/ES-A
MITSUBISHI VIETNAM FX3G-24MR/ES-A
MITSUBISHI VIETNAM FX3G-24MT/ES-A
MITSUBISHI VIETNAM FX3G-40MR/ES-A
MITSUBISHI VIETNAM FX3G-40MT/ES-A
MITSUBISHI VIETNAM FX3G-60MR/ES-A
MITSUBISHI VIETNAM FX3G-60MT/ES-A
MITSUBISHI VIETNAM FX3U-16MR/ES-A
MITSUBISHI VIETNAM FX3U-16MT/ES-A
MITSUBISHI VIETNAM FX3U-32MR/ES-A
MITSUBISHI VIETNAM FX3U-32MT/ES-A
MITSUBISHI VIETNAM FX3U-48MR/ES-A
MITSUBISHI VIETNAM FX3U-48MT/ES-A
MITSUBISHI VIETNAM FX3U-64MR/ES-A
MITSUBISHI VIETNAM FX3U-64MT/ES-A
MITSUBISHI VIETNAM FX3U-80MR/ES-A
MITSUBISHI VIETNAM FX3U-80MT/ES-A
MITSUBISHI VIETNAM FX3U-128MR/ES-A
MITSUBISHI VIETNAM FX3U-128MT/ES-A