• YAKOTEC
  • AUTEC
  • I-ROBO
  • WANSHSIN
  • TOGAMI
  • Thương hiệu oriental motor
  • Thương hiệu SanyoDenki
  • Thương hiệu Mitsubishi
  • Thương hiệu Itoh Denki
  • Thương hiệu Zhongda Motor
  • Thương hiệu Ebm papst
PLC MITSUBISH

PLC MITSUBISH

Mã sản phẩm: PLC MITSUBISH
Tên thiết bị: PLC MITSUBISH
Xuất xứ: Japan
Tình trạng:
Liên hệ:
Giá: Liên Hệ

DPC VIỆT NAM CHUYÊN CUNG CẤP PLC MITSUBISH

PLC MITSUBISHI

Model: FX1S

CATALOGUE NO.       INPUT                             OUTPUT

FX1S-10MR-ES/UL          24VDC Sink/Source 6points            Relay 4points

FX1S-10MT-ESS/UL        24VDC Sink/Source 6points            Transistor 4points

FX1S-14MR-ES/UL          24VDC Sink/Source 8points            Relay 6points

FX1S-14MT-ESS/UL        24VDC Sink/Source 8points            Transistor 6points

FX1S-20MR-ES/UL          24VDC Sink/Source 12points          Relay 8points

FX1S-20MT-ESS/UL        24VDC Sink/Source 12points          Transistor 8points

FX1S-30MR-ES/UL          24VDC Sink/Source 16points          Relay 14points

FX1S-30MT-ESS/UL        24VDC Sink/Source 16points          Transistor 14pointsTransistor

 

Model: FX1N

CATALOGUE NO.       INPUT                             OUTPUT

FX1N-14MR-ES/UL          24VDC Sink/Source 8points            Relay 6points

FX1N-14MT-ESS/UL        24VDC Sink/Source 8points            Transistor 6points

FX1N-24MR-ES/UL          24VDC Sink/Source 14points          Relay 10points

FX1N-24MT-ESS/UL        24VDC Sink/Source 14points          Transistor 10points

FX1N-40MR-ES/UL          24VDC Sink/Source 16points          Relay 16points

FX1N-40MT-ESS/UL        24VDC Sink/Source 16points          Transistor 16points

FX1N-60MR-ES/UL          24VDC Sink/Source 24points          Relay 24points

FX1N-60MT-ESS/UL        24VDC Sink/Source 24points          Transistor 24points

 

Model: FX2N

CATALOGUE NO.       INPUT                             OUTPUT

FX2N-16MR-ES/UL          24VDC Sink/Source 8points            Relay 8points

FX2N-16MT-ESS/UL        24VDC Sink/Source 8points            Transistor 8points

FX2N-32MR-ES/UL          24VDC Sink/Source 16points          Relay 16points

FX2N-32MT-ESS/UL        24VDC Sink/Source 16points          Transistor 16points

FX2N-48MR-ES/UL          24VDC Sink/Source 24points          Relay 24points

FX2N-48MT-ESS/UL        24VDC Sink/Source 24points          Transistor 24points

FX2N-64MR-ES/UL          24VDC Sink/Source 32points          Relay 32points

FX2N-64MT-ESS/UL        24VDC Sink/Source 32points          Transistor 32points

FX2N-128MR-ES/UL        24VDC Sink/Source 64points          Relay 64points

FX2N-128MT-ESS/UL      24VDC Sink/Source 64points          Transistor 64points

Model: FX3U

CATALOGUE NO.       INPUT                             OUTPUT

FX3U-16MR/ES-A            24VDC Sink/Source 8points            Relay  8points

FX3U-16MT/ES-A             24VDC Sink/Source 8points           Transistor 8points

FX3U-32MR/ES-A            24VDC Sink/Source 16points          Relay16points

FX3U-32MT/ES-A            24VDC Sink/Source 16points          Transistor 16points

FX3U-48MR/ES-A            24VDC Sink/Source 24points          Relay24points

FX3U-48MT/ES-A             24VDC Sink/Source 24points         Transistor 24points

FX3U-64MR/ES-A            24VDC Sink/Source 32points          Relay 32points

FX3U-64MT/ES-A             24VDC Sink/Source 32points         Transistor 32points

FX3U-80MR/ES-A            24VDC Sink/Source 40points          Transistor 40points

FX3U-80MT/ES-A             24VDC Sink/Source 40points          Transistor40points

FX3U-128MR/ES-A           24VDC Sink/Source 64points          Relay 64points

FX3U-128MT/ES-A           24VDC Sink/Source 64points          Transistor 64points

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI