• YAKOTEC
  • AUTEC
  • I-ROBO
  • WANSHSIN
  • TOGAMI
  • Thương hiệu oriental motor
  • Thương hiệu SanyoDenki
  • Thương hiệu Mitsubishi
  • Thương hiệu Itoh Denki
  • Thương hiệu Zhongda Motor
  • Thương hiệu Ebm papst
SANYO DENKI VIET NAM LIST COOLING FAN 1

SANYO DENKI VIET NAM LIST COOLING FAN 1

Mã sản phẩm: SANYO DENKI VIET NAM LIST COOLING FAN 1
Tên thiết bị: COOLING FAN SANYO DENKI
Xuất xứ: Nhật Bản
Tình trạng: Đặt Hàng
Liên hệ:
Giá: Liên Hệ

DPC VIỆT NAM LÀ ĐẠI DIỆN CHÍNH THỨC SANYO DENKI MOTOR TẠI VIỆT NAM

 

SANYO DENKI COOLING FAN:

STT Product Size_Type Voltage Internal P/N Standard
Lead Time
1 DC Fan 36x28GV 12 9GV3612G302P 10W
2 DC Fan 36x28GV 12 9GV3612G3D01P 10W
3 DC Fan 36x28GV 12 9GV3612G301P 10W
4 DC Fan 36x28GV 12 9GV3612P3G03P 10W
5 DC Fan 36x28GV 12 9GV3612J302P 10W
6 DC Fan 36x28GV 12 9GV3612J3D01P 10W
7 DC Fan 36x28GV 12 9GV3612J301P 10W
8 DC Fan 36x28GV 12 9GV3612P3J03P 10W
9 DC Fan 38x28GV 12 9GV0312H3011P 10W
10 DC Fan 38x28GV 12 9GV0312H301P 10W
11 DC Fan 38x28GV 12 9GV0312E3021P -
12 DC Fan 38x28GV 12 9GV0312E302P 10W
13 DC Fan 38x28GV 12 9GV0312E3D011P TBA
14 DC Fan 38x28GV 12 9GV0312E3D01P 10W
15 DC Fan 38x28GV 12 9GV0312E3011P 10W
16 DC Fan 38x28GV 12 9GV0312E301P 10W
17 DC Fan 38x28GV 12 9GV0312G3021P -
18 DC Fan 38x28GV 12 9GV0312G302P 10W
19 DC Fan 38x28GV 12 9GV0312G3D011P -
20 DC Fan 38x28GV 12 9GV0312G3D01P 10W
21 DC Fan 38x28GV 12 9GV0312G3011P 10W
22 DC Fan 38x28GV 12 9GV0312G301P 10W
23 DC Fan 38x28GV 12 9GV0312J3021P -
24 DC Fan 38x28GV 12 9GV0312J302P 10W
25 DC Fan 38x28GV 12 9GV0312J3D011P -
26 DC Fan 38x28GV 12 9GV0312J3D01P 10W
27 DC Fan 38x28GV 12 9GV0312P3J80P 10W
28 DC Fan 38x28GV 12 9GV0312J3011P 10W
29 DC Fan 38x28GV 12 9GV0312J301P 10W
30 DC Fan 38x28GV 12 9GV0312P3J031P 10W
31 DC Fan 38x28GV 12 9GV0312P3J03P 10W
32 DC Fan 38x28GV 12 9GV0312K3011P 10W
33 DC Fan 38x28GV 12 9GV0312K301P 10W
34 DC Fan 38x28GA 12 9GA0312P3G001 2W
35 DC Fan 38x28GA 12 9GA0312P3G0011 2W
36 DC Fan 38x28GA 12 9GA0312P3G0011P -
37 DC Fan 38x28GA 12 9GA0312P3G001P 10W
38 DC Fan 38x28GA 12 9GA0312P3J001 2W
39 DC Fan 38x28GA 12 9GA0312P3J0011 2W
40 DC Fan 38x28GA 12 9GA0312P3J0011P -
41 DC Fan 38x28GA 12 9GA0312P3J001P 10W
42 DC Fan 38x28GA 12 9GA0312P3K001 2W
43 DC Fan 38x28GA 12 9GA0312P3K0011 2W
44 DC Fan 38x28GA 12 9GA0312P3K0011P -
45 DC Fan 38x28GA 12 9GA0312P3K001P 10W
46 DC Fan 38x48CRA 12 9CRA0312J402P -
47 DC Fan 38x48CRA 12 9CRA0312J401P 12W
48 DC Fan 38x48CRA 12 9CRA0312P4J03P 12W
49 DC Fan 38x48CRA 12 9CRA0312K402P -
50 DC Fan 38x48CRA 12 9CRA0312K401P -
51 DC Fan 38x48CRA 12 9CRA0312P4K03P 12W
52 DC Fan 40x10P 5 109P0405M902 2W
53 DC Fan 40x10P 5 109P0405M902P 10W
54 DC Fan 40x10P 5 109P0405M9D01 2W
55 DC Fan 40x10P 5 109P0405M9D01P 10W
56 DC Fan 40x10P 5 109P0405M901 2W
57 DC Fan 40x10P 5 109P0405M901P 10W
58 DC Fan 40x10P 5 109P0405H902 2W
59 DC Fan 40x10P 5 109P0405H902P 10W
60 DC Fan 40x10P 5 109P0405H9D01 2W
61 DC Fan 40x10P 5 109P0405H9D01P 10W
62 DC Fan 40x10P 5 109P0405H901 2W
63 DC Fan 40x10P 5 109P0405H901P 10W
64 DC Fan 40x10P 12 109P0412M902 2W
65 DC Fan 40x10P 12 109P0412M902P 10W
66 DC Fan 40x10P 12 109P0412M9D01 2W
67 DC Fan 40x10P 12 109P0412M9D01P 10W
68 DC Fan 40x10P 12 109P0412M901 2W
69 DC Fan 40x10P 12 109P0412M901P 10W
70 DC Fan 40x10P 12 109P0412H902 2W
71 DC Fan 40x10P 12 109P0412H902P 10W
72 DC Fan 40x10P 12 109P0412H9D01 2W
73 DC Fan 40x10P 12 109P0412H9D01P 10W
74 DC Fan 40x10P 12 109P0412H901 2W
75 DC Fan 40x10P 12 109P0412H901P 10W
76 DC Fan 40x15P 5 109P0405M702P 10W
77 DC Fan 40x15P 5 109P0405M7D01P 10W
78 DC Fan 40x15P 5 109P0405M701P 10W
79 DC Fan 40x15P 5 109P0405H702P 10W
80 DC Fan 40x15P 5 109P0405H7D01P 10W
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI