• YAKOTEC
  • AUTEC
  • I-ROBO
  • WANSHSIN
  • TOGAMI
  • Thương hiệu oriental motor
  • Thương hiệu SanyoDenki
  • Thương hiệu Mitsubishi
  • Thương hiệu Itoh Denki
  • Thương hiệu Zhongda Motor
  • Thương hiệu Ebm papst
SERVO AMLIFIER MITSUBISHI HA-LP6014 HA-LP6014B

SERVO AMLIFIER MITSUBISHI HA-LP6014 HA-LP6014B

Mã sản phẩm: SERVO AMLIFIER MITSUBISHI HA-LP6014 HA-LP6014B
Tên thiết bị: SERVO AMLIFIER MITSUBISHI HA-LP6014 HA-LP6014B
Xuất xứ: Japan
Tình trạng:
Liên hệ:
Giá: Liên Hệ

DPC VIỆT NAM CHUYÊN CUNG CẤP SERVO MOTOR VÀ

AMPLIFIER CỦA HÃNG MITSUBISHI

Mitsubishi-AC-Servo-Drive-Mitsubishi-Motor

HA-LP 1000r/min series servo motor (200VAC)
HA-LP6014 6.0KW 57.3/172 Nm
HA-LP6014B
HA-LP8014 8.0KW 76.4/229 Nm
HA-LP8014B
HA-LP12K14 12.0KW 115/334 Nm
HA-LP12K14B
HA-LP15K14 15.0KW 143/415 Nm  262.144 xung/vòng
HA-LP20K14 20.0KW 191/477 Nm
HA-LP25K14 25.0KW 239/597 Nm
HA-LP30K14 30.0KW  286/716 Nm
HA-LP37K14 37.0KW 353/883 Nm
HA-LP 1500r/min series servo motor (200VAC)
HA-LP701M 7.0KW 44.6/134 Nm 262.144 xung/vòng
HA-LP701MB
HA-LP11K1 11.0KW 70.0/210 Nm
HA-LP11K1B
HA-LP15K1M 15.0KW 95.5/286 Nm
HA-LP15K1MB
HA-LP22K1M 22.0KW 140/350 Nm
HA-LP30K1M 30.0KW 191/477 Nm
HA-LP37K1M 37.0KW 236/589 Nm
HA-LP 1500r/min series servo motor (400VAC)
HA-LP701M4 7.0KW 44.6/134 Nm  131.072 xung/vòng
HA-LP701M4B
HA-LP11K1M4 11.0KW  70.0/210 Nm
HA-LP11K1M4B
HA-LP15K1M4 15.0KW 95.5/286 Nm
HA-LP15K1M4B
HA-LP22K1M4 22.0KW 140/350 Nm
HA-LP30K1M4 30.0KW 191/477 Nm
HA-LP37K1M4 37.0KW 236/589 Nm
HA-LP45K1M4 45.0KW 286/716 Nm
HA-LP50K1M4 50.0KW 318/796 Nm
HA-LP 2000r/min series servo motor (200VAC)
HA-LP502 5.0KW 23.9/71.6 Nm 262.144 xung/vòng
HA-LP702 7.0KW 33.4/100 Nm
HA-LP11K2 11.0KW 52.5/158 Nm
HA-LP11K2B
HA-LP15K2 15.0KW 71.6/215 Nm
HA-LP15K2B
HA-LP22K2 22.0KW  105/263 Nm
HA-LP22K2B
HA-LP30K2 30.0KW 143/358 Nm
HA-LP 2000r/min series servo motor (400VAC)
HA-LP11K24 11.0KW 52.5/158 Nm 262.144 xung/vòng
HA-LP11K24B
HA-LP15K24 15.0KW 71.6/215 Nm
HA-LP15K24B
HA-LP22K24 22.0KW 105/263 Nm
HA-LP22K24B
HA-LP30K24 30.0KW 143/358 Nm
HA-LP37K24 37.0KW 177/442 Nm
HA-LP45K24 45.0KW 215/537 Nm
HA-LP55K24 55.0KW 263/657 Nm