• YAKOTEC
  • AUTEC
  • I-ROBO
  • WANSHSIN
  • TOGAMI
  • Thương hiệu oriental motor
  • Thương hiệu SanyoDenki
  • Thương hiệu Mitsubishi
  • Thương hiệu Itoh Denki
  • Thương hiệu Zhongda Motor
  • Thương hiệu Ebm papst
MR-J2S-10A SERVO MOTOR AMPLIFIER MITSUBISHI

MR-J2S-10A SERVO MOTOR AMPLIFIER MITSUBISHI

Mã sản phẩm: MR-J2S-10A SERVO MOTOR AMPLIFIER MITSUBISHI
Tên thiết bị: MR-J2S-10A SERVO MOTOR AMPLIFIER MITSUBISHI
Xuất xứ: Japan
Tình trạng:
Liên hệ:
Giá: Liên Hệ

DPC VIỆT NAM CHUYÊN CUNG CẤP SERVO MOTOR VÀ

AMPLIFIER CỦA HÃNG MITSUBISHI

 SERVO-MOTOR-AMPLIFIER-MITSUBISHI

Mã hàng Công suất ngõ ra Nguồn cấp
MR-J2S-10A 0.1kW 3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz hoặc
MR-J2S-10B 0.1kW 1-phase 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-10A1 0.1kW 1-phase 100 đến 120VAC 50/60Hz
MR-J2S-10B1 0.1kW
MR-J2S-20A 0.2kW 3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz hoặc
MR-J2S-20B 0.2kW 1-phase 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-20A1 0.2kW 1-phase 100 đến 120VAC 50/60Hz
MR-J2S-20B1 0.2kW
MR-J2S-40A 0.4kW 3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz hoặc
MR-J2S-40B 0.4kW 1-phase 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-40A1 0.4kW 1-phase 100 đến 120VAC 50/60Hz
MR-J2S-40B1 0.4kW
MR-J2S-60A 0.6kW 3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz hoặc
MR-J2S-60B 0.6kW 1-phase 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-60A4 0.6kW 3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz
MR-J2S-60B4 0.6kW
MR-J2S-70A 0.7kW 3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz hoặc
MR-J2S-70B 0.7kW 1-phase 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-100A 1.0kW 3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-100B 1.0kW
MR-J2S-100A4 1.0kW 3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz
MR-J2S-100B4 1.0kW
MR-J2S-200A 2.0kW 3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-200B 2.0kW
MR-J2S-200A4 2.0kW 3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz
MR-J2S-200B4 2.0kW
MR-J2S-350A 3.5kW 3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-350B 3.5kW
MR-J2S-350A4 3.5kW 3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz
MR-J2S-350B4 3.5kW
MR-J2S-500A 5.0kW 3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-500B 5.0kW
MR-J2S-500A4 5.0kW 3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz
MR-J2S-500B4 5.0kW
MR-J2S-700A 7.0kW 3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-700B 7.0kW
MR-J2S-700A4 7.0kW 3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz
MR-J2S-700B4 7.0kW
MR-J2S-11KA 11kW 3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-11KB 11kW
MR-J2S-11KA4 11kW 3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz
MR-J2S-11KB4 11kW
MR-J2S-15KA 15kW 3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-15KB 15kW
MR-J2S-15KA4 15kW 3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz
MR-J2S-15KB4 15kW
MR-J2S-22KA 22kW 3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-22KB 22kW
MR-J2S-22KA4 22kW 3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz
MR-J2S-22KB4 22kW
MR-J2S-30KA 30kW 3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-30KB 30kW
MR-J2S-30KA4 30kW 3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz
MR-J2S-30KB4 30kW